Strony internetowe dla Kancelarii Prawnych

0
1882

Rosnąca popularność i coraz szersza oferta usług świadczonych przez Kancelarie Prawne sprawia, że na rynku nowych mediów rośnie również zapotrzebowanie na kompleksowe rozwiązania w sieci dedykowane branży prawnej. To szczególnie wymagający sektor biznesu, który chcąc podkreślić wiarygodność swoich działań, musi budować autorytet na wszystkich płaszczyznach – również w internecie.

Tworzenie stron dla kancelarii to praw­dziwe wyzwa­nie. Potencjalny klient szuka Kan­ce­la­rii prawnych, radcowskich, adwokackich i notarialnych, które wzbu­dzą jego zaufa­nie i zapewnią wyso­ką jako­ść świad­czo­nych usług. Strona Twojej Kancelarii musi stać się jej profesjonalną wizytówką. Tu nie chodzi o nagromadzenie najmodniejszych rozwiązań,a o precyzję i perfekcję zgodną z zasadami obowiązującymi na rynku prawnym.

Poznaj potrzeby Kancelarii, które pozwolą optymalnie zaprojektować ich internetowy wizerunek:

1. Komunikacja bez prawniczego języka! Potencjalny klient nie skończył studiów prawniczych i jest mu obca zawiłość językowa charakterystyczna dla tej branży. Prawdopodobnie wybierze Kancelarię, która zainteresuje go doświadczeniem zespołu (wzmianki o wygranych sprawach) i udowodnioną renomą (rekomendacje i opinie klientów). Zakładka prezentująca zespół cieszy się największą popularnością na stronach Kancelarii. Przyszły klient chce wiedzieć, komu powierza istotną dla siebie sprawę i komu może zaufać.

2. Estetyka projektu jest bardzo ważna – w dużej mierze definiuje wizerunek Kancelarii. Wypływa z kilku składowych: dążenia do odpowiedniego pozycjonowania Kancelarii, jej wyróżnienia oraz sposobu odbioru komunikatów przez klientów. Prostota i mini­ma­lizm podkreśla profesjonalizm. Postaw na spójne i czy­telne podstrony opi­su­jące usługi. Oszczędnie korzystaj ze zdjęć, ele­mentów dyna­micznych i kolorów. Postaw na biznesowy styl. Odwiedzając stronę internetową kancelarii, klient musi kojarzyć ją z profesjonalizmem, doświadczeniem, bezpieczeństwem i zaufaniem.

3. Responsywność zapewniająca dostępność strony i łatwość z korzystania z niej na każdym urządzeniu. Strona musi wyświetlać się poprawnie zarówno na dużym telewizorze plazmowym, tablecie i laptopie, jak i biznesowym smartfonie BlackBerry o kwadratowym ekranie. Pamiętajmy, że do Kancelarii tra­fiają bar­dzo wyma­ga­jący i korzystajacy z przeróżnych gadgetów klienci.

4. Opty­ma­li­zacja współ­czyn­nika kon­wer­sji pro­wa­dząca do więk­szej sku­tecz­no­ści oddzia­ły­wa­nia danej strony na potencjal­nego klienta poprzez zba­da­nie funk­cjo­no­wa­nia strony i zasto­so­wa­nie odpo­wied­nich udo­sko­na­leń.

5. CMS oddany do dyspozycji prawnikom, którzy cenią sobie niezależność i samodzielność. Panel administracyjny pozwoli im zarządzać treścią strony według własnej wizji.

6. Zgodność z wytycznymi zawartymi w kodeksach etyki zawodowej opublikowanych przez NRA, KRRP czy KRN, to oczywista konieczność.

BONUS: Prowadzenie bloga prawniczego to budowanie wizerunku Kancelarii – częste aktualizacje treści świadczą o stabilności i umożliwiają poznanie jej bliżej, co może mieć wpływ na decyzję o powierzeniu swojej sprawy. Dzięki pisaniu o bieżących tematach, Kancelaria postrzegana jest jako zespół ludzi z doświadczeniem, co wzbudza zaufanie czytelników – Twoich przyszłych klientów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here